Tadwil - Skup, zamiana, wynajem nieruchomości w Warszawie

Upadłość konsumencka: Czym jest i jak przebiega?

Upadłość konsumencka to narzędzie służące oddłużeniu konsumentów, którzy nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań finansowych. Aktualne przepisy dotyczące zasad ogłaszania i szczegółów procedury upadłości konsumenckiej obowiązują od 24 marca 2020 roku. Wprowadzone zmiany znacząco uprościły cały proces, tym samym wpływając na zwiększenie liczby zgłaszanych wniosków. Czym jest upadłość konsumencka? Jak przebiega? Z czym się wiąże?

 

 

Upadłość konsumencka: Co to takiego?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest częściowe lub pełne oddłużenie konsumenta przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli z posiadanego przez niego majątku. Tak rozumiana upadłość konsumencka z perspektywy wielu dłużników jest skutecznym sposobem na wyjście z zadłużenia i przywrócenie finansowej równowagi. Oczywiście decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej niesie za sobą pewne konsekwencje.

W celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli, syndyk ma prawo zająć majątek dłużnika wnioskującego o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dotyczy to środków zgromadzonych na kontach bankowych, wynagrodzenia za pracę, nieruchomości czy środków transportu. Dodatkowo, w wyniku ogłoszenia upadłości konsument traci możliwość zarządzania swoim majątkiem.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką ogłasza sąd. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć osoba fizyczna, a od 24 marca 2020 roku także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Jednocześnie z omawianego narzędzia nie mogą skorzystać osoby fizyczne będące wspólnikami albo komandytariuszami w spółkach jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Dla tych osób, jak i przedsiębiorców przeznaczone jest postępowanie upadłościowe na zasadach ogólnych.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

W celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej niezbędne jest złożenie i opłacenie wniosku do sądu właściwego dla miejsca stałego pobytu dłużnika. W przygotowaniu wniosku może nam pomóc radca prawny lub adwokat. Z pomocy tej z pewnością warto skorzystać, ponieważ posiedzenie sądowe o upadłość konsumencką ma charakter niejawny i odbywa się więc bez udziału wnioskodawcy. Z tego powodu tak ważne jest przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i przemyślane uargumentowanie spełnienia przesłanek upadłości przewidzianych przez prawo.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej: Co dalej?

Po zapoznaniu się z aktami sprawy sąd podejmuje decyzję. Może ogłosić upadłość konsumencką na wniosek dłużnika lub nie. Ogłoszenie upadłości rozpoczyna kolejny etap procedury, jakim jest postępowanie upadłościowe właściwe. W postępowaniu właściwym uczestniczy syndyk. Jego zadaniem jest:

 

  • ustalenie masy upadłościowej złożonej z wszystkich elementów majątku dłużnika,
  • spieniężenie masy upadłościowej i przekazanie środków na spłatę roszczeń wierzycieli.
  • Na tym etapie zawieszeniu, a następnie umorzeniu ulegają także wszelkie postępowania ze strony wierzycieli.

 

Czy upadłość konsumencka to jedyny sposób na wyjście z zadłużenia?

Alternatywnym rozwiązaniem dla upadłości wprowadzonym przez nowelizację ustawy z 2020 roku jest możliwość wnioskowania o zawarcie ugody z wierzycielami. Ugoda pozwala skrócić i uprościć cały proces, tym samym unikając negatywnych konsekwencji zgłaszania upadłości, o których wspominaliśmy wcześniej.

Tadwil sp. z o.o.

ul. Syta 68, 02-993 Warszawa
Tel: +48 501 089 898
Tel: +48 507 060 970
Email: biuro@tadwil.pl

Zamów rozmowę

Podaj swój numer a skontaktujemy się z Tobą
w przeciągu 5 minut

Tadwil nieruchomości