Tadwil - Skup, zamiana, wynajem nieruchomości w Warszawie

Sprzedaż mieszkania z wpisem komorniczym

 

Na temat możliwości sprzedaży mieszkania z wpisem komorniczym funkcjonują dwie sprzeczne opinie. W niektórych źródłach przeczytamy, że nieruchomość objęta egzekucją pozostaje w zarządzie dłużnika, jednakże nie może on tą nieruchomością w żaden sposób rozporządzać. Oznacza to, że nie może jej także sprzedać. Inne źródła podają, że samodzielna i dobrowolna sprzedaż mieszkania z wpisem komorniczym jest nie tylko możliwa, ale i rekomendowana. Pozwala uniknąć wielu nieprzyjemnych konsekwencji oraz dodatkowych kosztów wynikających z postępowania egzekucyjnego. Kto ma rację? Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące sprzedaży mieszkania z wpisem komorniczym.

 

sprzedaż mieszkania z wpisem komorniczym

 

Czy samodzielna sprzedaż nieruchomości z wpisem komorniczym jest możliwa?

 

Wbrew obiegowej opinii wpis komorniczy nie musi świadczyć o tym, że nasze mieszkanie lub inna nieruchomość zostanie natychmiast zlicytowane, ale zaniechanie rozwiązania problemu po stronie dłużnika może doprowadzić do naliczenia wysokich, powiększających zadłużenie odsetek, które komornik będzie ściągać z bieżących udokumentowanych dochodów dłużnika, a w przypadku braku dochodów do licytacji komorniczej w niedługim czasie od pojawienia się wpisu w księdze wieczystej. Fakt, iż została wszczęta egzekucja z nieruchomości nie jest równoznaczny z zakazem jej samodzielnego zbycia. Transakcja musi jednak przebiegać zgodnie z pewnymi zasadami i przy wiedzy komornika oraz wierzyciela.

 

Jak wygląda procedura sprzedaży takiego mieszkania?

 

Pierwszym krokiem powinno być uzyskanie od komornika dokumentu poświadczającego aktualny stan zadłużenia i kosztów komorniczych i numer rachunku, na który należy wpłacić środki tytułem spłaty długu. Kontakt z komornikiem jest istotny, ponieważ tylko w ten sposób właściciel uzyska dokument. Dopiero całkowita spłata zadłużenia stanowi podstawę do zakończenia zajęcia, a co za tym idzie wniesienia wniosku o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej nieruchomości.

 

W praktyce zakup nieruchomości obciążonej wpisem komorniczym budzi spore obawy potencjalnych nabywców. Dlatego też, zamierzając sprzedać nieruchomość na własną rękę warto wystosować wniosek do wierzyciela o cofnięcie egzekucji lub zawrzeć z nim ugodę. Celem powyższych działań jest usunięcie wpisu w księdze wieczystej, dzięki czemu przyszły właściciel mieszkania czy domu nie będzie miał podstaw do obaw.

 

W sytuacji, w której zbywana nieruchomość jest dodatkowo obciążona hipoteką do jej sprzedaży konieczne jest uzyskanie promesy od wierzyciela hipotecznego. Tak nazywa się zaświadczenie wystawiane przez wierzyciela hipotecznego o wysokości zadłużenia oraz numerze rachunku do jego spłaty.

 

Komu sprzedać obciążone mieszkanie?

 

Jak już dowiedliśmy, sprzedaż mieszkania z wpisem komorniczym jest możliwa. Nie jest to jednak zadanie proste, a dodatkową trudność stanowi znalezienie potencjalnego kupca, który rozliczy się z nami w formie gotówkowej i nie będzie obawiał się trudności i stopnia skomplikowania transakcji.

 

Jedną z alternatyw, z których może w takiej sytuacji skorzystać właściciel zadłużonej nieruchomości jest oddłużanie. Oddłużanie to usługa polegająca na samodzielnym i dobrowolnym zbyciu nieruchomości na rzecz firmy, która specjalizuje się w obsłudze tego typu transakcji. Podmioty wyspecjalizowane w oddłużaniu korzystają ze środków własnych lub portfolio klientów gotówkowych zainteresowanych szybkim zakupem nieruchomości w atrakcyjnych cenach. W zdecydowanej większości przypadków sprzedaż mieszkania z wpisem komorniczym na takich warunkach jest o wiele bardziej korzystna z perspektywy dłużnika niż licytacja komornicza. Dlaczego? Jak wygląda sprzedaż mieszkania przez komornika?

 

Dlaczego sprzedaż na własną rękę jest korzystniejsza od egzekucji komorniczej?

 

Po zajęciu nieruchomości komornik, zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, ma prawo sprzedać dom lub mieszkanie na licytacji. Nieruchomości w drodze licytacji komorniczej są sprzedawane po cenie niższej niż cena rynkowa. Wynika to z faktu, iż cena wywoławcza mieszkania z wpisem komorniczym w pierwszym terminie licytacji wynosi ¾ ceny oszacowania. Jeśli na tym etapie nieruchomość nie zostanie nabyta, w drugiej turze licytacji cena wywoławcza jest obniżana i wynosi już tylko 2/3 ceny szacowania nieruchomości. Rozliczenie sprzedaży- stworzenie planu podziału trwa miesiącami, w tym czasie dłużnik traci mieszkanie i czeka na środki pieniężne ze sprzedaży nieruchomości pomniejszone o spłacone zadłużenie, odsetki (cały czas naliczane do dnia spłaty, który następuje po planie podziału) i koszty komornicze.

 

Sprzedaż mieszkania na własną rękę, nawet z założeniem przyjęcia atrakcyjnej ceny dla nabywcy gotówkowego, jest więc o wiele bardziej korzystna niż jego zlicytowanie. Środki pieniężne trafiają do sprzedawcy i jego wierzycieli natychmiast.

 

Tadwil - skup mieszkań, skup udziałów spadkowych, skup nieruchomości z problemami. Zapraszamy do kontaktu!

Tadwil sp. z o.o.

ul. Syta 68, 02-993 Warszawa
Tel: +48 501 089 898
Tel: +48 507 060 970
Email: biuro@tadwil.pl

Zamów rozmowę

Podaj swój numer a skontaktujemy się z Tobą
w przeciągu 5 minut

Tadwil nieruchomości