Tadwil - Skup, zamiana, wynajem nieruchomości w Warszawie

Czy można sprzedać swój dług?

Choć może się to wydawać dziwne, długi stanowią przedmiot obrotu rynkowego. Oznacza to, że mogą być sprzedawane i kupowane. Do tego typu transakcji najczęściej dochodzi w sytuacji, w której wierzyciel decyduje się sprzedać dług firmie windykacyjnej. Do sprzedaży długu nie jest potrzebna zgoda osoby zadłużonej. Konieczne jest natomiast oficjalne poinformowanie dłużnika o tym fakcie i wynikającej z niego zmianie dotychczasowego wierzyciela.


Polacy coraz częściej i chętniej korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, jak i przyjemności. Sięgamy po kredyty i pożyczki nierzadko tracąc kontrolę nad swoimi zobowiązaniami, a co za tym idzie także zdolnością do ich regularnego spłacania. W konsekwencji stajemy się dłużnikami, co w wielu przypadkach skutkuje przekazaniem sprawy do firmy obsługującej zadłużenie. Co to dla nas oznacza?


Sprzedaż długów


Mówiąc o sprzedaży długów mamy na myśli przede wszystkim sprzedaż wierzytelności przez dotychczasowych wierzycieli. W języku prawniczym taka sprzedaż nazywa się cesją lub przelewem wierzytelności. W Polsce pozwalają na to paragrafy 509-516 Kodeksu Cywilnego. Co więcej, cesja wierzytelności nie wymaga zgody dłużnika, więc sprzedaż długu, zgodnie z przepisami, może się odbyć bez wiedzy i zgody osoby zadłużonej. I najczęściej też tak się odbywa.


Z czym wiąże się sprzedaż Twojego długu?


Cesja wierzytelności zamyka wszystkie kontakty i związki z dotychczasowym wierzycielem, którym mógł być bank, kontrahent lub nieopłacony zleceniobiorca – w praktyce swoją wierzytelność może sprzedać praktycznie każdy. Zainteresowanie długiem jest jednak zależne od kilku czynników, m.in.:

 

  • wysokości zadłużenia,
  • szans na odzyskanie należności.


W sytuacji, w której dotychczasowy wierzyciel zdecyduje się na sprzedaż Twojego zadłużenia zostaniesz poinformowany o tym fakcie stosownym pismem. Firmy obsługujące wierzytelności najczęściej korzystają z pośrednictwa Poczty Polskiej, choć coraz większa część korespondencji między wierzycielem a dłużnikiem przyjmuje postać elektroniczną.
Po uzyskaniu oficjalnego zawiadomienia o cesji wierzytelności, dług powinniśmy spłacać nowemu wierzycielowi. Dla wielu dłużników taka zmiana wierzyciela to szansa na wynegocjowanie bardziej korzystnych warunków spłaty zadłużenia, a co za tym idzie możliwości rzeczywistego pozbycia się długu.


Korzyści ze sprzedaży długu


Oczywistą korzyścią ze sprzedaży zadłużenia dla wierzyciela jest odzyskanie płynności finansowej. To szczególnie ważne z perspektywy firm, które w wyniku kilku nieuregulowanych w terminie faktur mogą stracić płynność finansową i same popaść w zadłużenie. Jednak sprzedaż długu to także korzyść dla dłużnika. Zazwyczaj podmiotem zainteresowanym zakupem długu jest wysoko wyspecjalizowana firma, której zależy na tym, abyśmy spłacili nasze wierzytelności. Dzięki temu zyskujemy szansę na renegocjację warunków spłaty zadłużenia i oddalamy od siebie widmo egzekucji komorniczej czy ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Tadwil sp. z o.o.

ul. Syta 68, 02-993 Warszawa
Tel: +48 501 089 898
Tel: +48 507 060 970
Email: biuro@tadwil.pl

Zamów rozmowę

Podaj swój numer a skontaktujemy się z Tobą
w przeciągu 5 minut

Tadwil nieruchomości