Skup udziału w nieruchomościach

Udział w nieruchomości nawet w niewielkim procencie, wiąże się z udziałem w zobowiązaniach z tym związanych. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że niepłacenie czynszu i podatków może mieć poważne konsekwencje np. w postaci wpisu do Krajowego Rejestru Długów, co skutkuje później m.in. utratą zdolności kredytowej czy nawet egzekucją komorniczą.

Zdarza się, że udział w nieruchomości należy do osoby, która nie ma nad nią kontroli – obciążana jest ona kosztami za swój udział, a nie czepie żadnych korzyści z jego posiadania. Najczęściej takie podziały występują w rodzinach i rodzą one wiele niepotrzebnych problemów i emocji. A można w łatwy sposób wybrnąć z tej pozornie patowej sytuacji.

Zgłoś się do nas - odkupimy udział w nieruchomości za gotówkę.

 

Nabycia udziału w nieruchomości możemy dokonać:

  • niezależnie od liczby współwłaścicieli,
  • przy każdym stanie prawnym nieruchomości,
  • nawet w trakcie egzekucji komorniczej.
 
                      

Prawo a skup udziałów w nieruchomościach?

„Kodeks cywilny" przewiduje konkretnie dwa rodzaje współwłasności w jednej rzeczy:

Współwłasność łączna (np. w małżeństwie lub spółce cywilnej) - każda z osób ma prawo do całości rzeczy i nie istnieje podział na udziały.

Współwłasność ułamkowa - każdy ze współwłaścicieli może swobodnie rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 KC). A to daje możliwość sprzedaży lub darowizny udziału w nieruchomości. Każdy ze współwłaścicieli ma swoje prawa i obowiązki. Prawa związane z udziałem są mocno ograniczone, bo nie mogą przekraczać tzw. zwykłego zarządu czyli np. nie można bez zgody innych wynająć komuś nieruchomości. Jednym z obowiązków jest zapłata czynszu (proporcjonalnie do wysokości posiadanego udziału).

Jak przeprowadzamy transakcję skupu udziałów w nieruchomości?

Sprzedaży udziałów dokonuje się na podstawie umowy zbycia udziału w nieruchomości, w formie aktu notarialnego. Całą transakcję przeprowadzamy sprawnie i szybko, w jak najmniej obciążający sposób.

Czy skupujemy tylko udziały w nieruchomościach w Warszawie, Krakowie, Wrocławie, Poznaniu? Czy nabywamy nieruchomości w innych lokalizacjach?

Siedziba naszej firmy mieści się w Warszawie, ale obszarem naszego działania jest cała Polska. Skupujemy udziały w nieruchomościach znajdujących się w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Białymstoku, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Rzeszowie, a także innych miastach. Wielkość miasta nie ma dla nas znaczenia. Skupu dokonujemy w całej Polsce. 

Jesteś zainteresowany sprzedażą udziałów w nieruchomości?
Skontaktuj się z nami:

Telefon - skup udziałów
tel. 501 08 98 98

biuro@tadwil.pl

Szybki kontakt

Tadwil sp. z o.o.
ul. Syta 68, 02-993 Warszawa
Tel: 501 08 98 98
Email: biuro@tadwil.pl

© 2016 TadWil