Skup udziałów w nieruchomości

Udział w nieruchomości nawet w niewielkim procencie, wiąże się z udziałem w zobowiązaniach z tym związanych. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że niepłacenie czynszu i podatków może mieć poważne konsekwencje np. w postaci wpisu do Krajowego Rejestru Długów, co skutkuje później m.in. utratą zdolności kredytowej czy nawet egzekucją komorniczą.

Zdarza się, że udział w nieruchomości należy do osoby, która nie ma nad nią kontroli – obciążana jest ona kosztami za swój udział, a nie czepie żadnych korzyści z jego posiadania. Najczęściej takie podziały występują w rodzinach i rodzą one wiele niepotrzebnych problemów i emocji. A można w łatwy sposób wybrnąć z tej pozornie patowej sytuacji – wystarczy wiedzieć, że funkcjonuje opcja skupu udziałów w nieruchomości.

Zgłoś się do nas - odkupimy udział w nieruchomości za gotówkę.

Nabycia udziału w nieruchomości możemy dokonać:

  • niezależnie od liczby współwłaścicieli,
  • przy każdym stanie prawnym nieruchomości,
  • nawet w trakcie egzekucji komorniczej.

Skup udziału w nieruchomości

 

Prawo a skup udziałów w nieruchomościach?

 

Zanim zdecydujesz się na współpracę z nami w zakresie skupu udziałów w nieruchomościach poznaj, jak wygląda to z perspektywy prawnej. „Kodeks cywilny" przewiduje konkretnie dwa rodzaje współwłasności w jednej rzeczy:

Współwłasność łączna (np. w małżeństwie lub spółce cywilnej) - każda z osób ma prawo do całości rzeczy i nie istnieje podział na udziały.

Współwłasność ułamkowa - każdy ze współwłaścicieli może swobodnie rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 KC). A to daje możliwość sprzedaży lub darowizny udziału w nieruchomości. Każdy ze współwłaścicieli ma swoje prawa i obowiązki. Prawa związane z udziałem są mocno ograniczone, bo nie mogą przekraczać tzw. zwykłego zarządu czyli np. nie można bez zgody innych wynająć komuś nieruchomości. Jednym z obowiązków jest zapłata czynszu (proporcjonalnie do wysokości posiadanego udziału).
Jak przeprowadzamy transakcję skupu udziałów w nieruchomości?

Sprzedaży udziałów dokonuje się na podstawie umowy zbycia udziału w nieruchomości, w formie aktu notarialnego. Całą transakcję przeprowadzamy sprawnie i szybko, w jak najmniej obciążający sposób.

Sprzedaży udziałów dokonuje się na podstawie umowy zbycia udziału w nieruchomości, w formie aktu notarialnego. Całą transakcję przeprowadzamy sprawnie i szybko, w jak najmniej obciążający sposób.

 

Czy skupujemy tylko udziały w nieruchomościach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu? Czy nabywamy nieruchomości w innych lokalizacjach?

 

Siedziba naszej firmy mieści się w Warszawie, ale obszarem naszego działania jest cała Polska. Skupujemy udziały w nieruchomościach znajdujących się w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Białymstoku, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Rzeszowie, a także innych miastach. Wielkość miasta nie ma dla nas znaczenia. Skupu dokonujemy w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o swojej konkretnej sytuacji i poznać warunki skupu udziałów w nieruchomości.

Jesteś zainteresowany sprzedażą udziałów w nieruchomości?
Skontaktuj się z nami:

Telefon - skup udziałów
tel. 501 08 98 98

biuro@tadwil.pl

Tadwil sp. z o.o.

ul. Syta 68, 02-993 Warszawa
Tel: +48 501 089 898
Tel: +48 507 060 970
Email: biuro@tadwil.pl

Zamów rozmowę

Podaj swój numer a skontaktujemy się z Tobą
w przeciągu 5 minut

Tadwil nieruchomości