Kupujemy udziały w nieruchomościach

Udział w nieruchomości nawet niewielki, ułamkowy wiąże się z udziałem w zobowiązaniach podatkowych i czynszowych. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że niepłacenie czynszu i podatków może mieć negatywne konsekwencje np. w postaci wpisu do Krajowego Rejestru Długów, co ma negatywny wpływ na zdolność kredytową lub egzekucji komorniczej.

Często udział w nieruchomości należy do osoby, która nie ma kontroli nad nieruchomością. Właściciel ułamkowej części nieruchomości nie może wtedy czerpać korzyści z nieruchomości, a jest cały czas obciążany kosztami proporcjonalnie do udziału w nieruchomości. Często sytuacja między udziałowcami ma charakter rodzinny i niesie za sobą wile niepotrzebnych emocji. Rozwiążemy ten problem.

Odkupimy udział w nieruchomości za gotówkę.

Zapraszamy do kontaktu.

Szybki kontakt

Tadwil sp. z o.o.
ul. Syta 68, 02-993 Warszawa
Tel: 501 08 98 98
Email: biuro@tadwil.pl

© 2016 TadWil