Skup udziału w nieruchomościach

Udział w nieruchomości nawet niewielki, ułamkowy wiąże się z udziałem w zobowiązaniach podatkowych i czynszowych. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że niepłacenie czynszu i podatków może mieć negatywne konsekwencje np. w postaci wpisu do Krajowego Rejestru Długów, co ma negatywny wpływ na zdolność kredytową lub egzekucji komorniczej.

Często udział w nieruchomości należy do osoby, która nie ma kontroli nad nieruchomością. Właściciel ułamkowej części nieruchomości nie może wtedy czerpać korzyści z nieruchomości, a jest cały czas obciążany kosztami proporcjonalnie do udziału w nieruchomości. Często sytuacja między udziałowcami ma charakter rodzinny i niesie za sobą wile niepotrzebnych emocji. Rozwiążemy ten problem.

Odkupimy udział w nieruchomości za gotówkę.

Nabycia udziału w nieruchomości możemy dokonać:

  • przy każdej liczbie współwłaścicieli,
  • przy każdym stanie prawnym nieruchomości,
  • w trakcie egzekucji komorniczej.

Na jakiej podstawie dokonuje się skupu udziałów w nieruchomości?

Kodeks cywilny przewiduje konkretnie dwa rodzaje współwłasności w jednej rzeczy współwłasność łączną oraz współwłasność ułamkową. W przypadku współwłasności łącznej która ma miejsce np. w małżeństwie lub spółce cywilnej każda z osób ma prawo do całości rzeczy i nie istnieje podział na udziały. Drugi rodzaj współwłasności czyli współwłasność ułamkowa, pozwala na to żeby każdy ze współwłaścicieli mógł swobodnie rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 KC) co daje możliwość sprzedaży lub darowizny udziału w nieruchomości. Każdy ze współwłaścicieli jest właścicielem całej rzeczy i należą do niego zarówno prawa i obowiązki w zakresie udziału jaki mu przysługuje. Prawa związane z udziałem są niestety mocno ograniczone, nie mogą przekraczać tzw. zwykłego zarządu czyli nie możemy bez zgody współwłaścicieli np. wynająć komuś nieruchomości w której mamy udział. Przykładem obowiązków może być obowiązek zapłaty czynszu administracyjnego w lokalu mieszkalnym. Każdy współwłaściciel ma obowiązek pokrywania takiego czynszu proporcjonalnie do wysokości posiadanego udziału.

Jak przeprowadzamy transakcję skupu udziałów w nieruchomości?

Sprzedaży udziałów dokonuje się na podstawie umowy zbycia udziału w nieruchomości w formie aktu notarialnego. Całą transakcję przeprowadzamy sprawnie i szybko w jak najmniej obciążający sposób.

Czy skupujemy tylko udziały w nieruchomościach w Warszawie, Krakowie, Wrocławie, Poznaniu? Czy nabywamy nieruchomości w innych lokalizacjach?

Siedziba naszej firmy mieści się w Warszawie. Obszarem naszego działania jest cała Polska. Skupujemy udziały w nieruchomościach znajdujących się w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Białymstoku, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Rzeszowie, a także innych miastach. Wielkość miasta nie ma dla nas znaczenia. Skupu dokonujemy w całej Polsce. 

Jesteś zainteresowany sprzedażą udziałów w nieruchomości?
Zapraszamy do kontaktu:

Telefon - skup udziałów
tel. 501 08 98 98

biuro@tadwil.pl

Szybki kontakt

Tadwil sp. z o.o.
ul. Syta 68, 02-993 Warszawa
Tel: 501 08 98 98
Email: biuro@tadwil.pl

© 2016 TadWil