Tadwil - Skup, zamiana, wynajem nieruchomości w Warszawie

Sprzedaż wierzytelności – na czym polega i czy się opłaca?

Sprzedaż wierzytelności to rozwiązanie, które może się okazać korzystne dla firm starających się o poprawę płynności finansowej lub zmniejszenie ryzyka związanego z nieściągalnością długów. W obliczu rosnącej liczby niewypłacalnych kontrahentów i wierzycieli, wiele przedsiębiorstw decyduje się na taką formę zarządzania swoimi aktywami. Na podobnych zasadach działają prywatni inwestorzy oraz właściciel nieruchomości obciążonych zadłużeniem.
Na czym polega sprzedaż wierzytelności? Czy jest opłacalna? Jak się do niej odpowiednio przygotować?

 

Co to jest sprzedaż wierzytelności?

Sprzedaż wierzytelności to jeden z instrumentów finansowych, który umożliwia przedsiębiorstwom zarządzanie swoimi należnościami. W praktyce polega to na przekazaniu praw do inkasowania długu od dłużnika innej firmie, najczęściej specjalizującej się w zarządzaniu należnościami lub firmie windykacyjnej. W zamian za to przedsiębiorstwo otrzymuje natychmiastową zapłatę. Mimo, że wierzytelności są sprzedawane za kwoty niższe od nominalnych kwot zadłużenia, rozwiązanie to może się okazać bardzo korzystne ze względu na:
• możliwość odzyskania płynności finansowej lub środków niezbędnych na inwestycję,
• oszczędność czasu i środków niezbędnych do skutecznej windykacji należności,
• eliminację ryzyka związanego z potencjalną niewypłacalnością dłużnika.

Rodzaje wierzytelności podlegające sprzedaży

Można sprzedać zarówno wierzytelności krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Wierzytelności mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak faktury za dostawy towarów czy usługi, niespłacone kredyty czy pożyczki.
Czy sprzedaż wierzytelności się opłaca?
Sprzedaż wierzytelności może być korzystna, gdy firma potrzebuje szybko odzyskać płynność finansową, a koszt utrzymania i windykacji długów jest zbyt wysoki w stosunku do przewidywanej wartości odzyskania długów. Jest to również rozwiązanie dla tych, którzy obawiają się ryzyka dotyczącego możliwości odzyskania długów ze względu na ewentualną niewypłacalność dłużnika.

Analiza kosztów i korzyści sprzedaży wierzytelności

Analiza kosztów i korzyści sprzedaży wierzytelności powinna być kluczowym elementem procesu decyzyjnego. Przed podjęciem decyzji o sprzedaży swoich wierzytelności, przedsiębiorstwa muszą zrozumieć zarówno finansowe, jak i operacyjne implikacje takiego kroku. Podstawowym kosztem związanym ze sprzedażą wierzytelności jest różnica między kwotą otrzymaną od firmy faktoringowej a wartością nominalną długu. Firmy faktoringowe zazwyczaj oferują kwotę niższą od pełnej wartości wierzytelności, aby pokryć swoje ryzyko oraz koszty operacyjne związane z procesem odzyskiwania długu. Ta dyskonto, które może sięgać od kilku do nawet kilkudziesięciu procent nominalnej wartości wierzytelności, jest podstawowym kosztem dla sprzedającego. Z drugiej strony, zarządzanie procesem windykacji jest zazwyczaj kosztowne i czasochłonne. Koszty te obejmują wynagrodzenia pracowników, koszty prawne, a także inne wydatki operacyjne, takie jak telekomunikacja czy prowadzenie korespondencji. W przypadku sprzedaży wierzytelności, te koszty przejmuje nabywca, co może być rozważane jako oszczędność dla sprzedającego.
Sprzedaż wierzytelności może być efektywnym narzędziem zarządzania finansami przedsiębiorstwa, ale jak każda decyzja finansowa, powinna być starannie przemyślana i dostosowana do specyfiki danej firmy i warunków rynkowych.

 

Tadwil sp. z o.o.

ul. Syta 68, 02-993 Warszawa
Tel: +48 501 089 898
Tel: +48 507 060 970
Email: biuro@tadwil.pl

Zamów rozmowę

Podaj swój numer a skontaktujemy się z Tobą
w przeciągu 5 minut

Tadwil nieruchomości